สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กิจกรรมพิเศษ อาคารสุวรรณสมโภช
ฝ่ายกิจกรรม ศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ
ACS Academy of music