สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กิจกรรมพิเศษ อาคารสุวรรณสมโภช
ฝ่ายกิจกรรม ศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ
ACS Academy of music

Assumption College Sriracha

29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110

Tel.(+66)0-3831-1055-6, Modern Language Program   Ext. 137 / 138