โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ประเภทประจำ และไปกลับ ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด ได้ที่ห้องธุรการ อาคารศักดากิจเจริญ

โทร.0-3831-1055-6 ต่อ 0, 094-556-5580, 083-114-0575>> เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารตามระดับชั้นเรียน <<

เอกสารรับสมัครนักเรียนตามระดับชั้นเรียน

เอกสารรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561

<< ดาวน์โหลดเอกสารของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล >>

เอกสารรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

<< ดาวน์โหลดเอกสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา >>

เอกสารรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

<< ดาวน์โหลดเอกสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1>>

เอกสารรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

<< ดาวน์โหลดเอกสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4>>

เอกสารสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าระหว่างชั้นปี

ท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจต้องการที่จะให้บุตร หลาน ของท่านเข้าเรียนแทรกระหว่างชั้นปีการศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้เลยครับ