2

Assumption College Sriracha อุทยานการศึกษาแห่งภาคตะวันออก

สีแดง ขาว น้ำเงินเตือนให้รำลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สีแดงหมายถึง ความเสียสละ กล้าหาญ และอดทน สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ สองสีนี้ให้ความหมายคือชาวอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน ต้องรู้จักเสียสละ กล้าหาญ และทำในสิ่งที่ดีงาม ACS มาจากคำว่า ASSUMPTION COLLEGE SRIRACHA 1944 ปีคริสตศักราชที่โรงเรียนก่อตั้ง คติพจน์ของโรงเรียน "ความวิริยะอุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จ" คำขวัญของโรงเรียน "ความรู้คู่คุณธรรมนำสังคมสู่ความดี" ปณิธานของโรงเรียนเราชาวอัสสัมชัญศรีราชา "ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านศิลปะวิชาการ ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม" สีประจำโรงเรียน "แดง – ขาว" ต้นไม้ประจำโรงเรียน "ต้นสนประดิพัทธ์"

  ปรัชญาของโรงเรียน

 • จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
 • มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)
 • ความหมายของคำว่า "อัสสัมชัญ"

 • อัสสัมมาจากคำว่า “อาศรม” แปลว่า “ที่อยู่ของนักพรต” ชัญมาจากคำว่า “ชญญ” แปลว่า “ความรู้” อัสสัมชัญเป็นคำไทยแปลได้ความว่า “ที่อยู่ของความรู้” อัสสัมชัญมาจากภาษาอังกฤษ ASSUMPTION มีความหมายทางคริสตศาสนา คือ การได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของพระนางพรหมจารีมารีย์ พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นคำยกย่องถวายเกียรติแด่พระนางฯ ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ข่าวทั่วไป
ข่าวสารโรงเรียน
สาระน่ารู้

ACS View

Social Interest Group สื่อน่าสนใจ

 • วารสารทิวสน

  ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2559 • ACS Channel

  กีฬาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล • ACS Facebook

  Facebook page

 • Assumption United

  Facebook page

 • กำลังจัดทำ

  Web Construction

 • กำลังจัดทำ

  Web Construction

เรื่องเด่น รอบรั้วอัสสัมชัญศรีราชา

มาแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักเรียนที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกันครับ

ขอแสดงความยินดี นางสาว รติกร อุบลจันทร์
ม.5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้ตั๋วไปคัดตัวแทนเยาชนทีมชาติในรายการ Now26 Taekwondo Thailand Championship 2016
ศิษย์เก่าดีเด่น59โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โอกาสสำคัญฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 72 ปี ในงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ขอแสดงความยินดีนายกิตติพงษ์ ใจบุญ และนายดุสิต ชินจำปา ชั้น ม.6/9 นักตะกร้อทีมชาติไทยได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน สคูลเกมส์ ครั้งที่ 8
Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Chonburi Thailand 20110 Tel.(+66)0-3831-1055 - 6 Fax.(+66)0-3832-3805
website : http://www.acs.ac.th E-Mail : [email protected] Facebook : https://www.facebook.com/ACS2487