เลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี