Open on Chrome

ข่าวในโรงเรียน

ประกาศจากโรงเรียน

สาระน่ารู้

LABOR OMNIA VINCIT
LABOR OMNIA VINCIT
LABOR OMNIA VINCIT

โครงสร้างการบริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลงานวิจัย

คำถามที่พบบ่อย

บุคลากรของโรงเรียน

ตรวจผลการเรียน

ข้อมูลนักเรียนประจำ

ปฏิทินโรงเรียน

 

PICTURE ACTIVITIES

Foreign teacher Jobs

MLP

ฝ่ายวิชาการ

รับสมัครงาน

ห้องเกียรติยศ

สมาคมผู้ปกครองและครู

ACS Channel

สมาคมศิษย์เก่า

กีฬานักเรียนประจำ

School Introduction Video
School Activities Video

Director's Message : Merry Christmas & Happy New Year 2021

ACS Open House 2020 1/2

 

ACS Open House 2020 2/2

พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2563

VTR ACS

Open House [17.10.2020]

MV ขอบคุณที่รักกัน ครูเกษียณ ปีการศึกษา 2562

Open House

การสอนอนุบาล

งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดภราดาสามท่าน

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภช พระนางมารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันอัสสัมชัญ)

Assumption College Sriracha

29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110

Tel.(+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805