ฝ่ายนักเรียนประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

 
 

       อยู่ประจำมีความสุขเหมือนอยู่ที่บ้าน มีกิจกรรมหลากหลายที่จะฝึกให้นักเรียนประจำทุกคนได้เป็นคนที่ เก่ง ดี มีความสุข และมีความปลอดภัย

 

ฝ่ายนักเรียนประจำ