ขอเชิญร่วมบันทึกประวัติศาสตร์
ร้อยความคิด สร้างความฝัน ร้อยความผูกพัน
ชาวอัสสัมชัญศรีราชาด้วยการ
“สร้างห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา”
 

     ห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา

OUR HERITAGE OUR PRIDE

                           โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   โทร.038-311055-6

                                                   www.acs.ac.th